refakatveziyaret

Etkinlik Takvimi

Etik Kurul

Kalite Yönetim

Konsültasyon   Hizmetleri

 Hastanemize  Ulaşım

 

Hizmetiçi itim Planı

Ziyaretçi Defteri

Saymanlık Ödeme Listesi

 

TARİHÇE

Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği Ekim 2003’te kuruldu.2004, 2005 ve 2006 yıllarında EADV (Avrupa Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği) Kongresine en çok yayın götüren kliniğiz.

KLİNİK UYGULAMALARIMIZ

Kliniğimizde bütün deri hastalıklarına bakılmaktadır. Psoriasis, büllü hastalıklar, Behçet hastalığı, deri kanserleri, nevüsler, alerjik hastalıklar ayrı bir prosedür ile takip edilmektedir. Kliniğimizde hasta muayenesinin yanısıra “mantar arama, Wood inceleme, dermatoskopik inceleme, elektrokoterizasyon, kriyoterapi, insizyonel ve eksiztonel biyopsi, paterji testi, yama testi, prick test, PUVA (şu an arızalı) gibi” tanı ve tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

GELEN HASTA SERVİSTEN NASIL FAYDALANABİLİR

Her hasta hastaneye başvurduğu gün mutlaka muayene edilir. Hastalığı ile ilgili işlemler (tanı, tedavi, yatış gibi) en kısa zamanda uygulanır. Hastanemizde otomasyon sistemi bulunduğu için hasta ile ilgili diğer bilgiler ( diğer hastalıkları ve bunun için yapılanlar); önceki başvurularında uygulanan işlemler kolayca görülebilmektedir. Bu nedenle hastalarımız bütün yönleri ile etkin değerlendirilmeye tabii tutulmaktadır.

 

 

 

 

Merkezlerimiz

Numune Broşürleri

Hastanemiz dahilindeki yeni uygulamalar, güncel konulara ait sağlık broşürlerine burdangörebilirsiniz. Daha fazlası için seçin

          Diğer Merkezlerimiz