refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Tarihçe

2003 yılında Prof Dr. Yaşar Karaaslan’ın klinik şefliğinde kurulmuştur. Numune hastanesindeki diğer kliniklere; hem de Ankara’daki diğer Eğitim Araştırma Hastanesindeki tüm kliniklere konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Klinik Uygulamaları

Romatoloji kliniğinde aşağıdaki hastalıkların tanı, takip ve tedavileri yapılmaktadır:
Osteoartrit, dejeneratif romatizmal hastalıklar (Kireçlenme tipi romatizmalar)
Mekanik karakterdeki ve inflamatuvar bel ağrıları
Tendinit, bursit ve sinir sıkışma sendromu gibi lokal romatolojik hastalıklar
Fibromiyalji (Yumuşak doku-kas romatizmaları)
Osteoporoz, osteomalazi ve diğer metabolik kemik hastalıkları
Romatoid artrit
Spondilartropatiler ve ankilozan spondilit
Akut romatizmal ateş
Erken artritler, reaktif artritler
Behçet hastalığı
Ailevi Akdeniz ateşi ve diğer oto-inflamatuar hastalıklar
Sistemik lupus eritematozus ve diğer oto-immün romatizmal hastalıklar (Skleroderma, Sjögren sendromu, antifosfolipid sendromu, vd)
Psöriatrik artrit (Sedef romatizması)
Gut, yalancı gut ve diğer kristal artritleri
Vaskülitler (Wegener granülomatozu, poliarteritis nodoza, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Henoch-schoenlein purpurası, vd)
Sarkoidoz
Amiloidoz
İnfeksiyöz artritler, brusellozis
Eritema nodozum ve diğer pannikülitler
Diğer dahili hastalıklara eşlik eden romatizmal yakınmalar

 

Doktorlarımız