refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Dünyada ilk kez ABD de ayrı bir ihtisas dalı olarak başlayan Acil Tıp Türkiye’de ise ilk kez 1993 yılında ayrı bir ihtisas dalı olarak kurulmuştur. Sınırları günümüzde açık olarak çizilmiş olan bu klinik, Acil Servise başvuran her hastanın en uygun, en hızlı tedaviyi güncel ve bilimsel kılavuzlara uygun olarak yürütmektedir.

Acil sağlık hizmetlerinin en önemli özelliği bu hizmetin sürekli ve standart olmasıdır. Acil Tıp Kliniğinin amacı, acil servise gelen tüm hastaları değerlendirip muayenelerini yapmak, hayati tehlikesi olan hastaları ise öncelikli olarak değerlendirip gerekli tüm müdahaleleri yapmaktır.

Yatış ve ya ileri tetkik ve tedavi gerektiren hastaları ise ilgili branşlarla konsülte ederek tedavilerinin devam ettirilmesini sağlamaktır. Tüm dünyada olduğu ülkemizde de Acil Tıp hızla gelişmektedir. Tüm dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak da hastanemiz Acil Tıp kliniğinde de asistan teorik ve pratik eğitimleri sürdürülmektedir.

Doktorlarımız