refakatveziyaretb

Etkinlik Takvimi

Etik Kurul

Kalite Yönetim

Konsültasyon   Hizmetleri

 Hastanemize  Ulaşım

 

Hizmetiçi itim Planı

Ziyaretçi Defteri

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Horlama ve uyku bozukluklarının kesin tanısında altın standart, gece uykusu sırasında yapılan polisomnografidir. Polisomnografi ile uyku süresince hastanın beyin dalgaları, solunumu, kas ve kalp aktivitesi ve göz hareketleri gibi birçok parametre incelenir ve hastalıkların tanısı konur.


Polisomnografi, uyku laboratuarında yapılır.Horlama ve uyku bozuklukları poliklinik ve laboratuarımızda günümüzün en modern ekipmanları bulunmaktadır. Uyku laboratuarımız 4 yatak kapasitelidir. Laboratuarda hastaların parametreleri eğitimli ve deneyimli teknisyenler eşliğinde, gece boyunca kaydedilmektedir.


Horlama ve uyku bozukluğu olan hastalar önce poliklinikte ayrıntılı olarak değerlendirilir, ayrıntılı muayene ve laboratuar testleri yapılır. Gerekli görülmesi halinde, uyku laboratuarında bir gece yatırılarak tetkik edilir.Gece boyunca teknisyenlerin yaptıkları kayıt (polisomnografi) daha sonra uzman hekimlerce değerlendirilerek, hastanın tanısı konulur. Sonra, önceden yapılmış olan muayene ve tetkiklerin sonuçları ile birlikte değerlendirilerek, hastanın tedavisi planlanır. Tedavi; genel önlemler, cerrahi, ağız içi aparatlar, veya pozitif havayolu basıncı tedavisi şeklinde olabilir. Eğer hastaya pozitif havayolu basıncı tedavisi uygulanmasına karar verilirse, hasta bu tedavi eşliğinde bir gece daha laboratuarımızda uyutulmakta, ve tedavinin etkinliği değerlendirilmektedir.

Başvuru:


Hastalarımızın öncelikle hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği’ne başvurmaları gereklidir. Muayene ve tetkiklerden sonra gerekli görüldüğü durumda hastalara uyku laboratuarı için randevu verilmektedir.

Adres:

Horlama ve Uyku Bozuklukları Polikliniği: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Bina, A Blok, asma kat, KBB polikliniği

Horlama ve Uyku Bozuklukları Laboratuarı: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası, Sağlık-1 Sokak, No:38, Kat: 4, Kolej/Ankara