refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Yazdır PDF

numune logoyeni

TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU

(TUEK)

numune-bina-cizim

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi’nce Tıpta uzmanlık eğitimi, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAUM) olarak ele alınmakta ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu tarafından planlanmaktadır. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de Eğitim Görevlilerinin katılımı ile yapılan seçim sonucunda Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) oluşturuldu.

Prof. Dr. Hürrem Bodur (Başkan Yardımcısı) , Prof. Dr. Hüseyin Dere, Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan, Dr. Mustafa Baydar, Doç. Dr. Altuğ Tuncel ve Doç. Dr. Vildan Taşpınar ve Prof. Dr. Ercan Yeni’ nin başkanlığında eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek üzere iki haftada bir toplanmaktadır.

TUEK’in başlıca görevleri; eğitim ile ilgili görevleri yapmak, ilgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine göre değerlendirmek, maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerini değerlendirmek ve desteklemek, seminer, konferans, bilimsel toplantı taleplerini değerlendirmek, klinikler arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek, uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreleri konusunda ilgili mevzuata göre görüş bildirmek, ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları duyurmak, bu toplantılara görevlendirme yoluyla katılacakları belirlemek, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerin görevlendirme taleplerini değerlendirmek, eğitim yılı sonunda yapılan eğitim ve araştırma çalışmalarını değerlendirmek, kurum içi eğitim, araştırma, yayın ve mesleki etik ihlallerini değerlendirmektir. 

 

yeni    BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖN YAZI

yeni    BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU

yeni    ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

yeni    İLGİLİ KLİNİK ONAYI FORMU

yeni    BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI DESTEKLEME FORMU

 

ÜYELER

SEKRETERYA

 

yeni   ANEAH TEZ HAZIRLAMA VE YAZIM REHBERİ

yeni    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ