refakatveziyaret

Etkinlik Takvimi

Etik Kurul

Kalite Yönetim

Konsültasyon   Hizmetleri

 Hastanemize  Ulaşım

 

Hizmetiçi itim Planı

Ziyaretçi Defteri

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Yazdır PDF

A Blok Yerleşim Planı

5 Kat: Meme- Endokrin Cerrahisi Kliniği, Kolorektal Cerrahi Kliniği, Yoğun Bakım

4.Kat: Karaciğer-Safra Yolları Cerrahisi Kliniği, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Yoğun Bakım

3.Kat: Özel Servis, Check-Up, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım

 2.Kat: Ameliyathane, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Recovery-Room, Pacu

1.Kat: Hastane Yöneticiliği, Başhekimlik, Başhekim Yardımcıları, İdari Ve Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, Hasta Hizmetleri Ve Sağlık Otelciliği Müdürlüğü, Müdür Yardımcıları, Satın Alma( Yaklaşık Maliyet Birimi) , Arşiv, Gider Taahhuk, Sistem Odası

 

Zemin Kat: Başhekim Yardımcıları,  Müdür Yardımcıları, Banka, Bilgi İşlem, Hasta Kabul, Vezne, Poliklinikler, Hasta Hakları Birimi, Danışma, Ekg (Bay- Bayan)

- 1. Kat: Hematoloji Poliklinikleri, Hematoloji Laboratuvarı, Göğüs Hastalıkları Polkliniği, Radyoloji, Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi, Renkli Doppler, Kan Merkezi, Kan Alma, Bilgi İşlem, Personel Şube, Gastroentereloji Polikliniği, Hematoloji Polikliniği.

-2.Kat: Merkez Biyokimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şoförler, Depo, Anjiyografi, Girişimsel Radyoloji

  

B Blok Yerleşim Planı

 

3.Kat: Beyin Cerrahi Kliniği, Üroloji Klinikleri,

2.Kat: Kbb Kliniği, Sindirim Sistemi-Fıtık Cerrahisi Klinikleri

1.Kat: Ortopedi Kliniği, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Personel Kafeteryası

Zemin Kat: Öğretim Üyeleri Odaları Ve Muayene Odası, Öğretim Üyeleri Ve Personel Kafeteryası, Yemekhane, Eczane, Santral Ve Teknisyenler, Halkla İlişkiler Birimi, Çalışan Hakları Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Kalite Yönetim Birimi, Müdür Yard. ,

-1. Kat:  Eğitim Hemşireliği Hizmetleri, Eğitim Merkezi, Odacıbaşı, Öğretim Üyeleri Yemekhanesi, Diyetisyenler, Mutfak, Ecza Depoları, Personel Yemekhanesi, Ayniyat, , Stok Takip Birimi, Ortopedi Medikal Ambarı, Kuaför Ve Berber

- 2.Kat: Morg, Ambar, Otoklav, Çamaşırhane

 

C Blok Yerleşim Planı

 

4.Kat: Kemik İliġi Nakli Merkezi, Kardiyoloji Kliniği Ve Koroner Yoğun Bakımlar, Aferez Ünitesi

3.Kat: Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniġi, Romatoloji Kliniği, C3 Yoğun Bakım

2.Kat: Tıbbi Onkoloji Kliniġi, Genel Dahiliye Kliniği, Hematoloji Kliniġi, Acil Hemodiyaliz

1.Kat: Nefroloji Kliniği, Plastik Cerrahi Kliniği, El Cerrahisi Kliniği, Genel Dahiliye Kliniği, İç Hastalıkları Laboratuvarı

Zemin Kat: Nöroloji Kliniği, Nöroloji Yoğun Bakım, Katater Laboratuvarı, Sosyal Servis, Klinik Nütrisyon Ünitesi, Eeg, Emg, Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi,  Uluslar Arası İlişkiler Birimi, Otomasyon Çağrı Merkezi, Genel Malzeme Bürosu

- 1. Kat: Enfeksiyon Kliniği,  Günübirlik Antimikrobiyal Tedavi Ünitesi, Tropikal Hastalıklar Kliniği, Gastroenteroloji Kliniği, Fizik Tedavi Klinikleri, El Rehabilitasyon Ünitesi

- 2. Kat: Görüntüleme Merkezi, Eko-Holter Lab, Kemik Dansitometresi, Nükleer Tıp, Gastroentoroloji Polikliniği Ve Laboratuvarları, Ercp Ünitesi, Sağlık Kurulu

D Blok Yerleşim Planı

 

3. Kat: Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği Ve Polklinikleri

2.Kat: Göz Kliniği

1. Kat: Psikiyatri Klinikleri, Dermatoloji Kliniği

Zemin Kat: Ameliyathane, Yanık Tedavi Merkezi Ve Yoğun Bakım, Anesteziyoloji, Recovery-Room.

- 1. Kat: Psikolog Odası, Röntgen, Toplantı Odası, Yanık Tedavi Merkezi, Pansuman, Kadın Doğum Kliniği Müdahale Odası, Otoklav, Mahkum Kliniġi, Puva, Yemekhane Ve Konferans Salonu

 

E Blok Yerleşim Planı

 

1.Kat: Tedavi Planlama Odası, Sekreter, Hemşire Odası, Hasta Odaları, Kemoterapi Odası, Asistan Odası, Tıbbi Cihazlar Odası, Ofis

Zemin Kat: Radyasyon Onkolojisi Poliklinikleri, Uzman Odaları, Eğitim Sorumlusu Ve İdari Sorumlu Odaları, Fizik Mühendisleri Odası, Teknisyen Odası, Ct Simülatör Odası, Linac Odaları, Depo, Arşiv Ve Çay Ocakları

 

F Blok Yerleşim Planı

 

Zemin Kat: Arşiv Birim Sorumlusu Odası, Adli Rapor, İstatistik Birimi, Arşiv Deposu, Kanser Kayıt Birimi, Dosya Müracaat Ve Hasta Endeksi Bölümü, Eksik Dosyalar Bölümü, Evde Sağlık Hizmetleri,

- 1. Kat: Mühendis Odaları, Teknik Servis Odalarıi Elektrik Atölyesi, Pc Atölyesi, Başmühendis Odası, Tıbbi Cihaz

- 2. Kat: Demir Atölyesi, Marangoz Atölyeleri

G Blok Yerleşim Planı

 

2. Kat: Öğretim Üyeleri Odaları

1.Kat: Göz Kliniği Doktor Odaları,

Dermatoloji Poliklinikleri

Zemin Kat: Göz Poliklinikleri, Bilgi İşlem

Bodrum Kat: Retina, Lazer, Ost T,Görme Alanı Odaları, Glokom Odaları,  

H Blok

Psikiyatri Poliklinikleri, Psikiyatri Sağlık Kurulu

 

Acil Binası Yerleşim Planı

 

3.Kat: Patoloji Kliniği Ve Laboratuvarları, Doktor Odaları, Desk, Patoloji Rapor Odası, Teknisyen Odası, Karanlık Oda, Arşiv

2.Kat: Acil Ameliyathane, Acil Cerrahi Yoğun Bakım, Reanimasyon 1

1.Kat: Acil Cerrahi Kliniği, Acil Dahiliye Kliniği, Acil Dahiliye Yoğun Bakım, Doktor Odaları

Zemin Kat: Muayene Odaları, Acil Psikiyatri, Gözlem Odaları, Uzman Doktor Odaları, 112 Koordinasyon İdari Şef Odası, Resusitasyon, Travma 3, Alçı Odası, Temizlik Ünitesi, Monitörlü Gözlem Odaları, Acil Röntgen, Hastane Polis Merkezi, Kan Alma, Eczane, Sekreterlik

-1. Kat: Acil Laboratuvarlar, Acil Tomografi Ve Ultrason, Arşiv, Adli Tıp Birimi Uzmanı


 

Merkezlerimiz

Numune Broşürleri

Hastanemiz dahilindeki yeni uygulamalar, güncel konulara ait sağlık broşürlerine burdangörebilirsiniz. Daha fazlası için seçin

          Diğer Merkezlerimiz