refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Yazdır PDF


Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (STD) Birimi

STD Birimi Hakkında

17 Şubat 2012 tarihli resmi yazı ile kurulmuş olan STD Birimi ANEAH yönetimi tarafından önceliklendirilen ve birime yönlendirilen teknolojileri tıbbi, ekonomik, etik, hukuki, sosyal ve organizasyonel yönleriyle değerlendirerek yönetime rapor sunmakla görevlidir.
 STD yapılacak hususlar hastane için yeni yatırım yapılacak bir teknoloji veya teknoloji grubu olabileceği gibi halen kullanılmakta olan teknolojilerin akılcı kullanımı, endikasyonlarının gözden geçirilmesi ve yatırımların geri çekilmesi şeklinde de olabilir. Değerlendirilen teknoloji ile ilgili rapor önerilerle birlikte yönetime sunulur. STD Birimi ayrıca Hastane Tabanlı STD hazırlama, geliştirme ve raporlama yöntemlerini geliştirir ve ilgili rehberleri yayınlar. STD Ekibi raporunda raporun yaygınlaştırma stratejisi ve etki değerlendirme yöntem önerilerine de yer verir. 

ANEAH STD Birimi;

- Uluslararası, standart ve kaliteli araştırma yöntemlerini kullanarak hastanemizde kullanılan sağlık teknolojilerinin kanıta dayalı değerlendirilmesi ve bilgilendirilmiş klinik ve politik kararların alınmasını desteklemeyi hedefler.

- Kaliteli değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesini, şeffaflığı ve katılımcılığı ön planda tutar.

- İlgili eğitimleri düzenleyerek bu alanda insan gücü yetiştirilmesine katkıda bulunur.

-  Konu ile ilgili paydaşları bir araya getirecek konferanslar düzenler.

-  Hazırladığı raporlar ile ilgili yaygınlaştırma stratejisini belirler.

-  Hastane içinde ve ulusal düzeyde raporların paylaşılmasını sağlar.

- Rapor sonuçlarının kısa ve uzun vadeli etkilerini değerlendirir.

STD Ekibi                                                                                                                                                             

Uzm. Dr. Rabia Kahveci

Başhekim Yrd. Dr. Ercan Bal

Başhekim Yrd. Op. Dr. Mükerrem Cete

Uzm. Dr. Dilek Kanyılmaz

Uzm. Dr. Tanju Tütüncü

Uzm. Dr. Barış Demiriz

Uzm. Dr. Erdem Gürkaş

Başhemşire Yrd. Emine Özer

Eczacı Nigar Polat

Müdür Yrd. Cevdet İşnas

Sağlık Memuru Süleyman Özyıkılmaz
 

 

Sekreterya: 
 

Fatma GÜNDOĞDU

 

TANIMLAR

Sağlık Teknolojisi:

Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı veya tedavisi, rehabilitasyon veya uzun süreli bakım için kullanılan her türlü müdahale olarak tanımlanır. Bunlar ilaçlar, cihazlar, tıbbi veya cerrahi prosedürler ve sağlık bakımında kullanılan organizasyonel sistemler olabilir.

Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD):

Sağlık teknolojilerinin özellikleri etkililiği ve kullanımından doğabilecek etkilerin sistematik olarak değerlendirilmesi olarak tanımlanır. Teknolojilerin doğrudan ve arzu edilen sonuçları ile birlikte dolaylı ve arzu edilmeyen sonuçlarını da değerlendirmeye alır.

Ana amacı sağlıkta teknoloji ilişkili politikaların belirlenmesi sürecini bilgilendirmektir.

STD şeffaf analitik yöntemler kullanan interdisipliner gruplar tarafından yapılır. Temel amacı politik kararlara bilimsel destek sağlamaktır.

Devam eden STDler:


ANEAH’da Human Albumin Kullanımı


Myokard Perfüzyon Sintigrafisinde Adenosin Kullanımı


Preoperatif Tetkikler


ANEAH’da Kemik Bankasının Kurulması


Tamamlanmış STD'ler


Yayınlar

 

 

 

 


Projeler

 

 


 

Faaliyetler:

Hastane Tabanlı STD Konferansı ve Kursu (12-13 Ocak 2012)

 

 

 

Duyurular

 

 

İlgili linkler

International Network of Agencies for Health Technology Assessment
www.inahta.org


International Society For Pharmaco-economics and Outcomes
www.ispor.org


Health Technologies Assessment International
www.htai.org

İletişim:

Rabia Kahveci Aile Hekimliği Eğitim Görevlisi  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Ercan Bal Başhekimlik  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


Mükerrem Cete Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi, , Başhekim Yardımcısı  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


Dilek Kanyılmaz Enfeksiyon Kontrol Komitesi  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


Tanju Tütüncü Genel Cerrahi Başasistan  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir


Barış Demiriz Genel Cerrahi Uzman Doktor  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Erdem Gürkaş Nöroloji Uzman Doktor  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Emine Özer Başhemşirelik  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Nigar Polat Eczane  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Cevdet İşnas Stok Takip Birimi Müdür Yardımcısı  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Süleyman Özyıkılmaz Maliyet Analiz Birimi  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

……….(tlf, adres ve email)