refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Yazdır PDF

HASTA VE HASTA YAKINLARIMIZA

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ülkemizin en köklü hastanelerinden biri olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hoş geldiniz.

Güvenilirliğin temel prensip olduğu sağlık alanında, yurdumuzun her bölgesine; kazandığımız tecrübe, eğitim ve araştırma görevi ile birlikte, her bireyin gereksinimi olan sağlık hizmetini; nitelikli, deneyimli ekibimiz ve güncel teknolojik donanımımız ile sunmaktayız.

Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında ele alınan başlıklara uygun olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda ilkemiz “Hasta Merkezli” sağlık hizmeti sunmaktır.

Elinizdeki bu rehberi kurumumuzda geçirdiğiniz her anın sizin için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hastanemiz, birimlerimiz, personelimiz ve hizmetlerimiz gibi konularda ihtiyaç duyabileceğiniz bilgileri vermek amacıyla hazırladık.

Misafirimiz olduğunuz sürece, sağlık sorunlarınızı çözmek, sizlere en iyi tedavi ve bakım hizmetini sunmak için tüm imkânlarımızla elimizden geleni yapacağız. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimi sunarım.Prof. Dr. Nurullah ZENGİN

Başhekim

GENEL TANITIM

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara’nın en eski sağlık kuruluşudur. 1800’lü yılların ikinci yarısında “Gureba Hastanesi” ismi ile hizmet veren hastanemiz, 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile “Ankara Numune Hastanesi” adını almıştır.

Tek bir taş binadan bugünkü bina kompleksi haline gelen hastanemizin gelişmesi 1990’lı yıllarda ivme kazanarak Türkiye genelinde örnek olmuştur. Bilimsel gelişme, eğitim ve hizmet üçlüsünün önem kazandığı hastanemiz, 1998 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır. Bugün her türlü tetkik ve tedavinin yapıldığı, çağdaş tıp teknolojisi ile donatılmış hastanemiz aynı zamanda Türk tıbbının hizmetine uzman hekim yetiştirmeye ve hastalarına şifa dağıtmaya devam etmektedir.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın en büyük hizmet ve eğitim hastanelerinden biridir. Eğitim, araştırma ve hizmet sorumluluklarını birlikte yürüten hastanemiz aynı zamanda referans hastane olarak birçok konuda “hakemlik hizmetini” de yerine getirmektedir.

1140 fiili yatağı bulunan hastanemiz 36 dalda hizmet, 31 dalda eğitim vermektedir. Merkezde 130, Acil Servis’te 10, Kolej Semt Polikliniği’nde 41, Siteler Semt Polikliniği’nde 15, Akyurt Semt Polikliniği’nde 15, Mamak Semt Polikliniği’nde 16, Sıhhiye Semt Polikliniği’nde 20, Sincan Semt Polikliniği’nde 16, AMATEM’de 2 poliklinik odası bulunan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplam 265 poliklinik odası ile hizmet vermeye devam etmektedir.

86 yataklı 10 adet yoğun bakım ünitesi, 12 yataklı 2 adet hemodiyaliz ünitesi bulunan hastanede ayrıca 12 hasta kapasiteli Ayaktan Fizyoterapi Ünitesi yer almaktadır. Bu ünitelerde hastalara elektro terapinin tüm uygulamaları yapılmaktadır, egzersiz, el ve ortopedik rehabilitasyon tedavileri uygulanmaktadır. Tıbbi Onkoloji Kliniği’ne bağlı olarak hizmet veren Ayaktan Kemoterapi Ünitesi’nde, hastaların ayaktan tedavileri yürütülmektedir.

24 saat boyunca hizmet verilen acil servis; toplam 42 yataklı Cerrahi ve İç Hastalıkları Servisi, Ameliyathanesi, Yoğun Bakım, Laboratuar ve Radyoloji Üniteleri ile tüm acil girişimlere cevap verebilecek kapasiteye sahip bulunmaktadır.

Toplam 2478 kadrolu personeli bulunan hastanemizde 59 klinik şefi , 63 klinik şef yardımcısı, 92 başasistan, 273 uzman, 496 asistan, 63 pratisyen hekim, 22 diş hekimi, toplam 1057 ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık teknikeri, 115 genel idare personeli, 52 teknik personel, 97 diğer sağlık personeli ve 95 yardımcı hizmetli bulunmaktadır. Ayrıca hastanemizde 5 profesör ve 118 doçent ünvanlı öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

680’i temizlik, 170’i güvenlik, 170’i sekreterlik, 135’i yemek hizmetleri görevlisi olmak üzere çalışan toplam 1155 sözleşmeli personel bulunmaktadır.

KLİNİKLER ve LABORATUVARLAR

Genel Dahiliye Klinikleri

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

Gastroenteroloji Kliniği

Hematoloji Kliniği

Kardiyoloji Klinikleri

Nefroloji Kliniği

Romotoloji Kliniği

Tıbbi Onkoloji Kliniği

Dermatoloji Kliniği

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Klinikleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinikleri

Nöroloji Klinikleri

Psikiyatri Klinikleri

Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinikleri

Beyin Cerrahisi Klinikleri

Genel Cerrahi Klinikleri

Göğüs Cerrahisi Kliniği

Göz Hastalıkları Klinikleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Kulak Burun Boğaz Klinikleri

Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klinikleri

Üroloji Klinikleri

Aile Hekimliği Kliniği

Acil Tıp Kliniği

Radyoloji

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Klinikleri

Hematoloji Laboratuvarı

Nöroloji Laboratuvarı

Nükleer Tıp Laboratuvarı

Gastroenteroloji Laboratuvarları

Kardiyoloji Laboratuvarları

Klinik Patoloji Laboratuvarları

Biyokimya laboratuarları

Hastanemizde eğitim verilen bu dalların dışında;

El Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Diş Sağlığı ve Hastalıkları

Adli Tıp dallarında da hizmet verilmektedir.

MERKEZLERİMİZ VE SEMT POLİKLİNİKLERİMİZ

Acil Servis

Check-Up Merkezi

Özel Servis

Kemik İliği Nakli Merkezi

Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM)

Körlükle Mücadele Ulusal Referans Merkezi (KÖMER)

Ankara Numune İşitme, Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve

Rehabilitasyon Merkezi

Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Ünitesi

Klinik Nütrisyon (TP-EN) Ünitesi

Hemodiyaliz Ünitesi

Akyurt Semt Polikliniği

Kolej Semt Polikliniği

Siteler Semt Polikliniği

Mamak Semt Polikliniği

Sıhhiye Semt Polikliniği

AKYURT SEMT POLİKLİNİĞİ

Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan Akyurt Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın oluru ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanmış ve Akyurt Semt Polikliniği haline dönüştürülmüştür. Hastanemiz bünyesine dahil olduktan sonra, burada daha önce sağlanamayan birçok sağlık hizmeti verilmeye başlanılmıştır.

Akyurt Semt Polikliniğinde, 11 dalda poliklinik hizmet vermektedir. Bunlar; Üroloji, Dahiliye, Ağrı, Nöroloji, Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Kadın Doğum, Göz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Acil Polikliniği, Radyoloji ( Ultrason, Röntgen)

50 yataklı iki klinikte Yanık ve Diyabetik Ayak hastaları polikliniğimizde tedavi görmektedir. Anestezi uzmanı ve ekipmanı ile birlikte iki adet ameliyathanenin bulunduğu poliklinikte gerek görülmesi durumunda cerrahi operasyonlar da gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Adres:
Yıldırım Mah., Dr. Neslihan Özenir Cad.,No:19 Akyurt-Ankara

Poliklinik Tel: 0 312 844 30 10

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ (AMATEM)

Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği’ne bağlı olarak 22 Şubat 2004 tarihinde hizmete açılmıştır. Üç katlı müstakil bir binada hizmet vermektedir.

Yatarak tedavi süresi ortalama 21 gün olup bu süre içerisinde hastalara grup terapileri, bireysel terapiler, iş-uğraş ve spor aktiviteleri ile destek olunmaktadır. Psiko-sosyal servis tarafından hasta ve ailelerinin yaşadığı psiko-sosyal sorunların çözümlenmesi amacıyla bireysel terapiler ve grup terapileri yapılmakta ve bağımlılık danışmanlığı verilmektedir. Bağımlılık tedavisinin desteklenmesi amacıyla hasta ve aileleri toplumsal hizmet ve kaynaklara yönlendirilmektedir.

Merkezimizde alkol ve sigaranın yanı sıra alkol dışı diğer bütün madde kullanıcılarına yönelik olarak (Pazartesi-Çarşamba alkol dışı diğer maddeler, Salı-Perşembe günleri alkol kullanım sorunu olan hastalara) poliklinik hizmetleri verilmektedir. Günlük ortalama poliklinik sayısı 30 civarındadır.

Poliklinik Adres: 90. Sokak, Serhat Sitesi Karşısı, Ostim / Yenimahalle-Ankara

Poliklinik Tel: 0 312 395 95 95

KOLEJ SEMT POLİKLİNİĞİ

Hastanemize bağlı olarak Kolej Semt Polikliniği 2006 yılından itibaren hizmet vermektedir. Binamız 7 kattan oluşmaktadır. Polikliniğimizde; Genel Cerrahi, Genel Dahiliye, Romatoloji, Dermatoloji (Cildiye), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Doğum, Göz, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz, Üroloji, Ortopedi, Nöroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp Damar Cerrahi ve Psikiyatri poliklinikleri, AIDS Danışma Merkezi, Radyoloji (Röntgen, Ultrason), tek hekim ilaç raporu hizmetleri verilmektedir.

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarı ile tetkik hizmeti vermekte ve ayaktan hasta kabul edilmektedir. 2008 yılı itibari ile Diş Tedavi Ünitemiz hizmete girmiş olup merkezimizde 19 diş hekimi, 5 diş protez teknisyeni, 1 röntgen teknisyenimiz görev yapmakta olup ünitemizde diş dolgusu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, çekim ve diş protez işlemleri yapılmaktadır.

Poliklinik Adres: Libya Cad., Çaldıran Sok., No 22, Ahmetler PTT arkası-Ankara

Poliklinik Tel: 0 312 434 22 60 – 0 312 434 22 61 – 0 312 434 22 62

MAMAK SEMT POLİKLİNİĞİ

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Mamak Semt Polikliniği, Tüm uzman hekim kadrosuyla 13 dalda hizmet vermek üzere 6 Nisan 2009 tarihinde muayene işlemlerine başlamıştır. Polikliniğimizde; Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Ortopedi, Kardiyoloji, Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Dermatoloji (Cildiye), Romatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri, Endokrinoloji, Kadın Doğum, EKG, Radyoloji (Röntgen, Ultrason, Mamografi, Kemik Dansitometre) ve Laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

Poliklinik Adres: Çağlayan Mah., Fakülte Cad., No:286/1 Mamak/ANKARA

Poliklinik Tel: 0 312 368 80 80 – 0 312 368 80 21

SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİ


Sıhhiye Semt Polikliniği, 26.05.2010 tarihinden itibaren Hizmet vermeye başlamıştır.

Polikliniğimizde;

Kadın Doğum, Genel Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Psikiyatri, Dâhiliye, Göz, Üroloji, Diş Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Dermatoloji (Cildiye),Radyoloji (Röntgen-MR-Tomografi-Ultrason, Kemik Dansitometre), Laboratuvar Hizmetleri, Sürücü Belgesi Sağlık Raporu, Tek Hekim İlaç Raporu, Tek Hekim İşe Giriş Raporu verilmektedir.

Poliklinik Adres: Cihan Sok., No:17 Sıhhıye – Ankara ( Atatürk Lisesi Karşısı)

Poliklinik Tel:0 312 231 82 01

SİTELER SEMT POLİKLİNİĞİ

Hastanemiz bünyesindeki Siteler Semt Polikliniği, Siteler semtinde bulunan beş katlı binasının ilk üç katında 1992 yılında ayakta tedavi hizmetleri ve küçük cerrahi müdahalelerle hizmet vermeye başlamıştır. Nisan 2007’den itibaren binanın en üst iki katında kurulan hemodiyaliz merkezi de;12 cihaz ile bu üniteye dahil olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda hemodiyaliz merkezinden başka, Genel Cerrahi, Genel Dahiliye, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Göz, Pediatri, Kadın Doğum, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dermatoloji (Cildiye) , Diş, Radyoloji (Ultrason, Röntgen), Laboratuvar hizmetleri, Sürücü Belgesi Sağlık Raporu ve ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan 112 Hızır Acil Merkezi’de hizmetlerini sürdürmektedir.

Poliklinik Adres: Demirhendek Cad.,No: 42 Siteler/Ankara

Poliklinik Tel: 0 312 349 11 25

ÖZEL SERVİS

Hastanemiz bünyesinde 1993 yılından itibaren faaliyet gösteren Özel Servis, biri süit olmak üzere 18 odası ile hizmet vermektedir. Tanı ve tedavi aşamalarında hasta ve hasta yakınlarının rahat ve konforlu bir ortamda bulunmalarına yönelik hazırlanmış servise, hastanemizde faaliyet gösteren tüm kliniklerden hasta kabulü yapılmaktadır.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

Ankara Numune Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi; Eylül 1999‘da faaliyetine başlamıştır. 2003 Aralık ayında Hematoloji Kliniğine bağlanmış olup, halen Hematoloji ve Onkoloji Kliniklerinin iş birliği ile kök hücre nakli devam etmektedir. Merkez uluslararası ISO TÜV 2000 sertifikasını almıştır.

Kemik İliği Nakli Merkezi

C Blok, 4.Kat Tel:0312 508 47 88 -508 47 87

KÖRLÜKLE MÜCADELE ULUSAL REFERANS MERKEZİ (KÖMER) VE

AZ GÖRENLER BİRİMİ


Az Görenler Birimi, 1997 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında “Görme Engelliler Okulları Taraması” protokolü imzalanması ile kurulmuştur. Körlükle Mücadele Ulusal Referans Merkezi (KÖMER), 2003 yılında Az Görenler Birimi’nin alt hizmet birimi olarak kurulmuştur.

Körlükle Mücadele Ulusal Referans Merkezi (Kömer) Ve Az Görenler Birimi

H Blok, Tel:0312 508 57 52 – 508 57 50

ANKARA NUMUNE İŞİTME, KONUŞMA VE DENGE BOZUKLUKLARI TANI VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Merkezimizde pediatrik (bebek, çocuk) ve erişkin hastalara yönelik sağlık hizmeti verilmektedir.

Kurulduğu günden bugüne koklear implant uygulamalarına devam eden merkezimiz, Koklear implant adaylarının belirlenmesinde Koklear İmplant ekibinin bir parçası olarak rol almaktadır. İmplant ameliyatı öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında gerekli odyolojik değerlendirmeler ve uygulamalar, merkezimizdeki Uzman Odyologlar tarafından yürütülmektedir.

İşitme- Konuşma-Denge Bozuklukları Tanı ve Tedavi Merkezinden randevu almak için öncelikle Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Bölümü’ne başvurulması ve muayene olunması gerekmektedir. Doktor tarafından merkezimize yönlendirilen hastalar, sekreterliğe başvurmak suretiyle veya telefonla randevu alabilmektedir.

Adres: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası

İşitme- Konuşma-Denge Bozuklukları Tanı ve Tedavi Merkezi

Sağlık 1 sok., No:38 Kat:3 Yenişehir/Sıhhıye ANKARA

Tel: 0312 4330559

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON ÜNİTESİ

Organ Bağışını Kimler Yapabilir?

1979 tarih ve 2238 sayılı yasa gereği organ bağışı yapılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olmak ve bu dileğin iki tanık huzurunda sözlü olarak yapılması, ayrıca bunun bir hekim tarafından tasdik edilmesi yeterli olacaktır. Bunun için en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak “Doku ve Organ Bağış Belge”nizi alabilirsiniz.

Hangi Organlar Bağışlanabilir?

Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar, kalp kapağı, gözün kornea tabakası ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilmektedir. Bir kişi organını bağışlayarak birçok insana yaşama şansı verebilir.

Organlarınızı bağışlayarak birçok insana ölümünüzden sonra hayat verebilirsiniz.

Bağışlanan Organlar Kimlere Nakledilir?

Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ve doku grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere, ayrıca tıbbi aciliyet durumuna göre belirlenmektedir.

Beyin Ölümü

-Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır.

-Solunum ve dolaşım, solumum cihazı gibi destek makinelerine bağlanarak kısa bir süre sürdürülebilmektedir.

-Yoğun bakım ünitelerinde verilen tüm tıbbi desteğe rağmen ortalama 24–36 saat sonra diğer organlar da fonksiyonlarını kaybederler.

-Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler kadavra donör adayı olarak adlandırılır. Bu donör adaylarının organları bağışlanırsa; organlar hayati fonksiyonlarını kaybetmeden en kısa sürede alınarak bekleyen hastalara nakledilmelidir.

Beyin Ölümü İle Bitkisel Hayat Arasındaki Fark Nedir?

Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları birbirinden farklıdır.

En önemli fark, bitkisel hayattaki hastaların solunumlarının devam etmesidir.

Bu hastalar aylarca ya da yıllarca yaşamaya devam etmekte ve bazı durumlarda iyileşerek normalde dönebilmektedir. Beyin ölümünde ise geriye dönüş mümkün değildir! Tıbbi ölüm halidir.

Organ Nakli Kimlerden Yapılır?

Kadavradan ve canlıdan organ nakli yapılabilir.

Kadavra donör(verici):Beyin ölümü gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır.

Canlı donör: Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Sadece böbrek ve karaciğer nakli canlıdan yapılabilmektedir.

Organlarınızı Bağışlama Kararı Verirseniz Ne Yapacaksınız?

Sağlık Müdürlüklerinde, hastanelerde, emniyet müdürlüklerinde (Ehliyet alımı sırasında), organ nakli yapan merkezlerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vs. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir. Organ bağışı yapanların, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkabilecek problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır. Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağış kartını daima yanında taşıması organ bağışı işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kişi organ bağışından vazgeçtiği anda organ bağış kartını taşımaktan vazgeçmeli ve bu kararını ailesine bildirmelidir.

Hastanemiz Organ Bağışı Başvuru Noktaları:

A Blok, 3 kat, Özel Servis

Bilgi telefon:0312 508 42 80 -508 42 60 - Faks: 0312 324 60 17

KLİNİK NÜTRİSYON (TP-EN) ÜNİTESİ

Oluşturulan beslenme destek ekibi, doğal yollardan beslenmesi mümkün olmayan hastaların tüm besin gereksinimlerini tespit etmekte ve hazırlanan ürünlerle hastalar beslenmektedir. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Klinik Nutrisyon Ünitesi (KNÜ) ile doğal yolla beslenmesini sağlayamayan hastaların Enteral(EN)ve Parenteral(TPN) beslenmesi sağlanmaktadır. Hastalara verilecek karışımlar, beslenme destek ekibinin kontrolünde, üst düzey steril ortamlarda hazırlanmaktadır. Ünite, hastaların beslenmesini hastaneden çıktıktan sonra evlerinde izlemekte ve gerekli desteği vermektedir. Ekip hekim, diyetisyen, hemşire, teknisyen, eczacı ve sekreterden oluşmaktadır. Ankara Numune Hastanesi’nin ünitesi Ankara Numune Hastanesi’ndeki Klinik Nutrisyon Ünitesi (KNÜ), 1997 yılında faaliyet göstermeye başlamış olup, Temmuz 2009 yılında 4. Cerrahi Kliniğinin kontrolünde faaliyetlerine devam etmektedir. Hastanenin C Bloğundan Acil Servis bölümüne geçiş koridorunda bulunmaktadır.

HEMODİYALİZ ÜNİTESİ


Hastanemizde iki adet hemodiyaliz ünitesi hizmet vermektedir: Acil Hemodiyaliz Ünitesi ve Programlı Hemodiyaliz Ünitesi. Acil Hemodiyaliz Ünitesi C Blok Kat 2’de bulunmaktadır. Ünitede toplam 7 adet hemodiyaliz cihazı ve 7 adet hasta yatağı bulunmaktadır. Nefroloji Kliniğiyle bağlantılı çalışan üniteye, hastanemizin her biriminde yatarak tedavi gören hastalar kabul edilmektedir. Acil Diyaliz Ünitesi 24 saat hizmet vermektedir.

Programlı Diyaliz Ünitesi Siteler Semt Polikliniği’nde hizmet vermektedir. Ünitede bir tanesi HCV(+) hastalar için olmak üzere, toplam 12 cihaz mevcuttur. Aylık seans sayısı ortalama 340- 430 arasındadır. Hastalar, hastanemizin servisiyle evlerinden alınıp diyaliz sonrası evlerine bırakılmaktadır. Merkez 3 kattan oluşmakta ve hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçları için tüm teknolojik ve sosyal imkanlar bulunmaktadır.

GÜNDÜZ KEMOTERAPİ ÜNİTESİ


Tıbbi Onkoloji Kliniği’ne bağlı olarak hizmet veren Gündüz Kemoterapi Ünitesi'nde, hastaların ayaktan tedavileri yürütülmektedir. Ünitede 20 adet hasta tedavi koltuğu bulunmakta ve günde ortalama 40 hastaya kemoterapi uygulanmaktadır. Ünitede iki adet Class 2 B2 tipi biyolojik kabin bulunmaktadır. Hastalar poliklinikte muayene olup, tedavi protokolü yapıldıktan sonra kemoterapi sekreterliğinden randevu almaktadır. Hastalar kemoterapi öncesi eğitim verilmekte ve yan etkiler açısından değerlendirilmektedir. Ünite içinde bir adet kan alma birimi bulunmaktadır ve hastalar hemşire takip arşivi yöntemiyle takip edilmektedir.

Gündüz Kemoterapi Ünitesi

C Blok, Bodrum 2.Kat Tel:0312 508 46 14- 508 46 18 -508 4620

AYAKTAN FİZYOTERAPİ ÜNİTESİ

12 hasta kapasiteli Ayaktan Fizyoterapi Ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitede hastalara elektro terapinin tüm uygulamaları yapılmakta, egzersiz, el ve ortopedik rehabilitasyon tedavileri de uygulanmaktadır.

Ayaktan Fizyoterapi Ünitesi

C Blok, Bodrum 1.Kat Tel:0312 508 48 20

HORLAMA VE UYKU BOZUKLUKLARI MERKEZİ


Uyku bozuklukları ve özellikle uykuda solunum bozuklukları, toplumda oldukça sık görülen ve ciddi sonuçlara neden olabilen hastalıklardır. Uykuda solunum bozukluklarından en çok bilineni “tıkayıcı uyku apne sendromu” dur. Bu hastalığın yüksek tansiyon ve inme gibi ciddi sonuçları olabileceği gibi, neden olduğu gündüz aşırı uykululuk hali ile de kişilerin trafik kazası yapmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, hastalığa doğru şekilde tanı konulması ve tedavisinin yapılması önemlidir. Horlama ve uyku bozukluklarının kesin tanısında altın standart, gece uykusu sırasında yapılan polisomnografidir. Polisomnografi ile uyku süresince hastanın beyin dalgaları, solunumu, kas ve kalp aktivitesi ve göz hareketleri gibi birçok parametre incelenir ve hastalıkların tanısı konur. Polisomnografi uyku laboratuarında yapılır.

Horlama ve uyku bozuklukları poliklinik ve laboratuarımızda günümüzün en modern ekipmanları bulunmaktadır. Uyku laboratuarımız 4 yatak kapasitelidir. Laboratuarda hastaların parametreleri eğitimli ve deneyimli teknisyenler eşliğinde, gece boyunca kaydedilmektedir. Horlama ve uyku bozukluğu olan hastalar önce poliklinikte ayrıntılı olarak değerlendirilir, ayrıntılı muayene ve laboratuar testleri yapılır. Gerekli görülmesi halinde, uyku laboratuarında bir gece yatırılarak tetkik edilir. Gece boyunca teknisyenlerin yaptıkları kayıt (polisomnografi) daha sonra uzman hekimlerce değerlendirilerek, hastanın tanısı konulur. Sonra, önceden yapılmış olan muayene ve tetkiklerin sonuçları ile birlikte değerlendirilerek, hastanın tedavisi planlanır. Tedavi cerrahi veya pozitif havayolu basıncı tedavisi şeklinde olabilir. Eğer hastaya pozitif havayolu basıncı tedavisi uygulanmasına karar verilirse, hasta bu tedavi eşliğinde bir gece daha laboratuarımızda uyutulmakta, tedavinin etkinliği değerlendirilmekte ve kullanılacak basınç belirlenmektedir.

Başvuru:

Hastalarımızın öncelikle Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniğine başvurmaları gereklidir. Bu bölümden randevu 508 58 50 numaralı telefondan veya şahsen başvuru ile alınabilmektedir. Muayene ve tetkiklerden sonra gerekli görüldüğü durumda hastalara uyku laboratuvarı için randevu verilmektedir.

Horlama ve Uyku Bozuklukları Polikliniği

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara

Tel: 0312 508 44 15

Horlama ve Uyku Bozuklukları Laboratuvarı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ek Hizmet Binası, Sağlık 1 Sokak, No:38

Kat: 4 / Kolej – Ankara

Tel: 0312 435 06 25

AFEREZ ÜNİTESİ

Aferez Ünitesi Hematoloji Kliniği’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Aferez ayırma, uzaklaştırma anlamına gelen bir sözcüktür ve bu ünitede de hasta veya donörün kanının içindeki bileşenlerin ayrılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Tam kanın donör veya hastadan alınarak, komponentlerine ayrılması, istenen komponentin tutularak geri kalan kısımların donör veya hastaya geri verilmesi işlemidir. (Donör trombosit aferezi, plazmaferez, lökoferez, eritroferez, terapötik tromboferez, kök hücre aferezi….) Aferez işlemleri ünitemizde, gelişen teknolojiye paralel olarak bilgisayarlı otomatik cihazlar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

KAN MERKEZİ

Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Kan Merkezi; Hastanemizde yatan hastalara gerekli olan kan ürünlerini hazırlamak konusunda 24 saat sürekli hizmet üretmektedir. Mevcut 4 donör koltuğunda donörlerden günde ortalama 50 ünite kan alınmakta ve bunlardan Eritrosit Süspansiyonu, Trombosit Süspansiyonu, Taze Donmuş Plazma, Kriyopresipitat gibi kan ürünleri üretilmektedir. Gerekli olan ürünlere ışınlama ve filtrasyon işlemleri yapılmakta ve yıkanmış eritrosit süspansiyonu hazırlanabilmektedir. Laboratuvarda günde ortalama 150 adet kan grubu testi, 120 adet crossmatch testi, alt gruplar, direct antiglobulin test, indirect antiglobulin test, antikor tanımlama testi gibi testler tam otomatik cihazlarda çalışılmaktadır.

Kan bağışında bulunmak isteyen 18 -60 yaş arası tüm sağlıklı kişileri gönüllü donörlerimiz olmak üzere kan merkezimize davet ediyoruz.

Kan Merkezi

A Blok (Poliklinik Binası), Bodrum 1.Kat Tel:0312 508 44 61

YANIK TEDAVİ MERKEZİ


Hastanemiz Yanık Tedavi Merkezi 1976 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne değin Türkiye’nin en önemli yanık tedavi birimi olarak yerini korumuştur. Klinik, Sağlık Bakanlığı tarafından Yanık Tedavi Merkezi olarak kabul edilmesinin yanında Türkiye için Yanık Eğitim Merkezi olarak da kabul edilmiştir.

Klinik tüm Türkiye’den hasta kabul eden referans merkezi olmasının yanında yakın komşu ülkelerden de hasta kabul etmektedir.

ANEAH Yanık Tedavi Merkezi, bugün için dünya üzerinde kabul edilmiş modern yanık tedavi ilkelerinin uygulandığı bir merkezdir. Klinikte majör yanık vakaları kabul edilmektedir. Bu hastaların gelişlerini takiben yoğun bakım takipleri yapılmakta, gerekli cerrahi ve medikal tedavileri sağlanmaktadır.

Yanık Tedavi Merkezi

D Blok, 1.Kat Tel:0312 508 55 60 -508 55 61

OBEZİTE OKULU

Obezite Okulu; hastanemiz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü bünyesinde 2005 yılından beri hastalarımıza eğitim vermektedir. Eğitim süresi 1 hafta boyunca 15 saattir. (Her gün öğleden sonra 13:00 -16:00 saatleri arasında)

Obezite okulunda hastalarımızın; obeziteyi her yönü ile tanımaları, durumlarından haberdar olmaları, hastalığın ciddiyetini kavramaları, yediklerinin miktarı ve niteliği ile ilgili bilgilenmeleri, yeme isteğini oluşturan psikolojik durumun saptanması, yeme alışkanlıklarının saptanması, obezite ile baş etme bilgi ve becerisini kazanmaları için eğitim verilmektedir.

DİYABET OKULU

Diyabet Okulu; hastanemiz Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü bünyesinde 2005 yılından beri hastalarımıza eğitim vermektedir. Eğitim süresi bir hafta boyunca 15 saattir. (Her gün öğleden sonra 13:00 -16:00 saatleri arasında)

SAĞLIK KURULU

Sağlık Kurulu işlemleri 4 Mayıs 2005 tarihli resmi gazetede değişikliği yayınlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Müracaatta istenilen belgeler şunlardır;

*Dilekçe (Memurluk, Öğretmenlik, Sözleşmeli Personel, Huzurevi, Yurt Dışı İşçi, Ehliyet, Evlat Edinme, Öğrenci Olur, Yurda Kayıt, Özel Tertibatlı Araç, ÖTV İndirimi, H Sınıfı Ehliyet, Tayine Esas Raporlarda dilekçe ile müracaat gerekmektedir. )

*Kurumlardan Sağlık Kurulu için sevk edilmişse sevk evrakı ve resmi yazı.

*TC. Kimlik Numarası bulunan Kimlik Belgesi

*İki adet Resim, (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

Ücret;

2022 maluliyet tesbiti ve Özürlü raporların ücreti ilgili sosyal güvenlik kurumundan, kurumlarından Sağlık kurulu muayenesi için gönderilenler; yazılarında aykırı bir not olmadıkça ( ücreti şahıs tarafından ödenecektir gibi ) ücreti kendi kurumlarından tahsil edilmektedir. Film ve kan tahlili gibi tetkiklerin ücreti, ayrıca ilave edilmektedir.

İşleyiş Şekli;


Dilekçelerin veya rapor istemi ile ilgili yazılarının havalesi üzerine Sağlık Kurulu kaleminde kayıtları yapılır. Muayene formu hazırlanıp üstüne resim yapıştırılıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek sonuca bağlanır. Bu esnada kurul şahısları yeniden sorgular ve muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Raporun yazılımı, kurul üyeleri imzaları ve başhekimlik tasdiki yapıldıktan bir gün sonra geri verilmesi sağlanır.

Verilen Sağlık Kurulu Rapor Çeşitleri;


* Tam Teşekküllü Raporlar

- Memurluk

- Sözleşmeli Personel

- Öğretmenlik

- Öğrenci olur

- Yurt Kayıt

- Polislik

- Yurt Dışı İşçi

- Evlat Edinme

- Huzur Evine Giriş

- Özel Güvenlik

- Silahlı Özel Güvenlik

- Ateşleyici ve Patlayıcı Madde İşi

- Ehliyet

- Silah Ruhsatı

* Özürlü Raporları

- 2022 Malul Maaşı

- Vergi Muafiyeti

- ÖTV İndirimi

-Durum bildirir Rapor

-Özel Özürlü Eğitim

-Özel Tertibatlı Araç

-Özürlü Kimlik Kartı

-H Sınıfı Ehliyet

-Sakat iş

-Tayine Esas Raporlar

-Vasi Tayini Raporu

* Yurt Dışı Tedavilerin Teyit Raporları

*Hakem Hastane sıfatıyla tetkik edilen raporlar.

Hastanemiz Sağlık Kurulu hafta içi hergün toplanmaktadır.

İlaç raporları ilgili bölümlerce tek hekim tarafından düzenlenmektedir.

Sağlık Kurulu

C Blok, Bodrum 2.Kat Tel:0312 508 48 85

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ


Hastanelerimizde yaşadığınız aksaklıklar, öneri ve teşekkür taleplerinizi Halkla İlişkiler Birimi’ne yazılı veya sözlü olarak ve hastanemizin web sayfası iletişim bölümüne e-mail atarak iletebilirsiniz. İsim ve telefon bildirerek yapmış olduğunuz şikayetler, öneri ve teşekkür başvuruları hastane yönetimi tarafından değerlendirilerek sizlere geri bildirimde bulunulacaktır. Bu sayede sizleri hastanelerimizde ağırladığımız süre içinde hastane hizmetlerinde oluşan aksaklıkları giderme imkanını bulacağız.

Bilimsel ve sosyal toplantı organizasyonları, hasta ve personele yönelik şikayetlerin kabulü, memnuniyetin ölçülmesi, sağlıkla ilgili özel günlerin organizasyonu, hastane ile ilgili kitapçık ve broşürlerin hazırlanması, danışma, güvenlik ve sekreterlik çalışanlarının hizmet içi iletişim eğitiminin yapılması vb. faaliyetlerin yürütülmesi için kurulan Halkla İlişkiler Birimi’nde bir halkla ilişkiler uzmanı ve bir psikolog sorumluluğunda hizmetler gerçekleştirilmektedir.

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

B Blok, Zemin Kat, Şef Kafeteryası Yanı Tel: 0312 508 50 23

SOSYAL HİZMETLER

İyileşme süreciniz boyunca karşılaşabileceğiniz sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlarınızda destek vermek amacı ile sosyal hizmet uzmanlarının sizi ya da ailenizi yönlendirmelerinden faydalanabilir; yararlanabileceğiniz sosyal haklarınız ve toplumsal kaynakların kullanımı konusunda gerekli bilgileri alabilirsiniz. Sosyal Servis Bürosunda 3 sosyal hizmet uzmanı; sosyal güvencesi olmayan ve sosyal desteğe ihtiyacı olan hastalara çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmet vermektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanları

Tel: 0312 5084528

KALİTE YÖNETİM MERKEZİ

JCI(Joint Commission İnternational-Uluslararası Ortak Komisyon) hasta güvenliği hedeflerini benimsemiş olan hastanemizde bu hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen kalite plan ve projeleri ISO 9001- 2000 Kalite Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta odaklı yaklaşım ve sürekli iyileştirme prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilen her türlü altyapı ve süreç düzenlemeleri bu merkezce planlanarak ilgililer arasındaki koordinasyon sağlanır.,


HASTA HAKLARI BİRİMİ


Hasta hakları ile ilgili olarak yapacağınız başvuruları kabul etmek bu konuda bilgilendirme yapmak ve çözülebilen problemleri çözmek diğerlerini ise Hasta Hakları Kurulunun gündemine taşımak Hasta Hakları Biriminin sorumluluğundadır.

Hasta Olarak Haklarınız

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.

Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

Hastaların;

* Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

* Bilgilendirme ve Bilgi İsteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

* Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

* Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya ve sağlık durumuna ait bilgilerin kendileri adına korunmasını istemeye hakkı vardır.

* Reddetme, Durdurma ve Rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

* Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, hakkı vardır.

* Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

* İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

* Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

* Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. Hasta hakları birimimiz bu konuda size yardımcı olmak için vardır.

Hasta Olarak Sorumluluklarınız

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu veya sigorta şirketince belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamakla yükümlüdür.

5.Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta Hakları Birimi

A Blok (Poliklinikler Binası), Zemin Kat Tel: 0312 508 43 99

HASTANEMİZE NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Başvuru

Hastanemizde tüm hastaların kabulü yapılmaktadır.
Özürlüler, hamileler, onkoloji hastaları, gaziler, şehit yakınları, 65 yaş üstü yaşlılar, hakimler, savcılar ve sağlık personelinin poliklinik muayenelerinde (genel hizmeti aksatmamak kaydıyla) öncelik verilmektedir.

Hastanemize Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur)

Çalışan ve yakınları için istenen belgeler TC kimlik Nolu Resmi kimlik belgesi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yeşil Kart ise;

Vizesi geçerli Yeşilkart karnesi  TC kimlik Nolu Resmi kimlik belgesi

Yurt Dışından SSK'lı Olan Hastalarımız;

T.C vatandaşları TC kimlik nolu nüfus cüzdanları (yabancı uyruklular ise pasaportları ile) ve SSK il müdürlüğünden aldıkları yurt dışı sigortalı vizite kağıdının onaylı fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.


Gazi Hastalarımız (Sosyal Güvenliği Olmayan);

TC kimlik no'lu  nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Gazi hastalarımız(Bir Sosyal Güvenliği Olan):
Bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde gelmeleri ve TC kimlik no lu nüfus cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.


2022 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Hastalarımız;

Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18.06.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun Hükümlerine göre Yeşil Kart verilerek karşılanmaktadır. Hastamızın Yeşil kart almak için ikamet yerlerindeki yeşil kart bürolarına başvurmaları ve aldıkları yeşil kartlarıyla birlikte mevzuata uygun olarak hastanemize müracaatları gerekmektedir.

Acil hastalığı olan hastalarımız;

Sadece acil hastalığı ile ilgili olan muayene ve tedavi hizmetleri Hastanemiz Acil Servisinde herhangi bir sevk olmaksızın yapılmaktadır, yapılan tedaviye ait ücret veya sosyal güvenlik işlemleri tedavi bitiminde ibraz edilmediği takdirde  en geç 15 gün içinde hasta tarafından tamamlanmalıdır.

Ayaktan Tedavi İşlemleri

Laboratuvar numune alımları; saat 08.00- 17:00 saatleri arasında olmaktadır.
Sonuçlar  çalışma saatleri içinde muayenenin yapıldığı poliklinikten alınabilmektedir.
Patoloji sonuçlarını 10 gün sonra laboratuarımızdan alabilirsiniz.

Sağlık kurulu heyet günleri hafta içi hergün çalışma saatleri içinde yapılmaktadır.
Hastanemizde Röntgen biriminde; Ultrasonografi, Mamografi, Doppler, Mide-Kolon grafi, IVP, MR ve Tomografi hizmetleri verilmektedir. Verilen bu hizmetler randevu ile gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde randevu aldığınız birimin randevu tarih ve saatine uyunuz. Randevuya gelemeyecekseniz ilgili yerlerle iletişime geçerek randevunuzu iptal ettiriniz, bu sayede gereksiz bekleme sürelerinin önüne geçileceği için hizmetimiz sizlere daha kısa sürede verilebilecektir.

Yatış İşlemleri

Yatışına karar verilen hastaların işlemleri poliklinikten, yatış ve çıkış işlemleri ise servis sekreterliği tarafından yapılmaktadır.
Hastanemizde özel oda tercihleriniz için Başhemşireliğe başvurabilirsiniz. Özel oda ücreti ve refakatçi kalıyorsa farkını vezneye yatırmanız gerekmektedir.
Refakatçi işlemleri ve ücretleri ile ilgili tüm bilgileri servis sekreterlerinden alabilirsiniz.
Hastanemizde yapılan işlemleriniz için hastane veznelerimiz dışında hiçbir kişiye ve birime ödeme yapmayınız. Gerekli ödemelerinizi makbuz karşılığında yapınız ve makbuzunuzu hastaneden ayrılıncaya kadar saklayınız.
Hastanemizde yatarken ihtiyacınızdan fazla para ve kıymetli eşya bulundurmayınız.

Hastane Kuralları

Hastanemizde  yasa gereği sigara içmek yasaktır.
Hastaları rahatsız edecek şekilde gürültü etmek yasaktır.
Hastanemizin malzemelerini düzenli ve dikkatli kullanınız.
Lavabo ve tuvaletleri sağlığınız açısından temiz kullanınız.
Odanızda dikkat çeken şüpheli şahısları derhal servis hemşiresine bildiriniz.
Refakatçilerin refakat kartlarını hastaneye girişlerde ve hastane içinde yanında taşımaları güvenlik açısından görülmesi istendiği durumlarda danışman görevlilerimize göstermeleri gerekmektedir.

Taburcu İşlemleri

Taburcu işlemleriniz sosyal güvenceniz varsa servis sekreterleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Sosyal güvenceniz yoksa servis sekreteri refakatinde taburcu işlemi gerçekleştirilecektir.
Servis sekreterliğinden epikrizinizi (hasta çıkış özeti) almayı unutmayınız.
Doktorunuz tarafından poliklinik kontrolü önerildi ise verilen tarih ve saatte mutlaka kontrole geliniz.

Hastanemizle ilgili teşekkür, şikayet ve önerilerinizi Hasta Hakları Birimine verebilirsiniz.

Hastaların İzinli Çıkması

Hastalar, iki saati geçmemek üzere izinli çıkabilirler. bunun için klinik şefinin yazılı olarak izin vermesi gerekir. Başhekim yardımcısının onayından sonra izin kağıdı hastanın dosyasına konulur. Hasta dosyası klinikte alıkoyularak hasta izinli çıkabilir.

Refakatçi Kartı Uygulaması

Doktorun uygun görmesi halinde hastanızın yanında refakatçi kalabilirsiniz. Bu durumda servis doktorundan hastanın yanında refakatçi kalmasının uyun olduğunu belirten bir form alınır. Bu formla birlikte hastanızın yattığı servisin sorumlu sekreterine başvurarak refakatçı kartı alınır.

Ziyaret Saatleri

Hastanemizde ziyaret saati her gün 13.00 ve 14.00 saatleri arasındadır. Yoğun Bakımlar, Hematoloji, Medikal Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Yanık Ünitesi ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesine hastaların enfeksiyondan korunabilmesi amacıyla ziyaret yasaktır. Çocuklar, hasta ziyaretine kabul edilmez. Hastaneye dışarıdan yiyecek getirilmez.

Yemek Hizmetleri

Hastalarımıza günlük kalori ve sağlık ihtiyaçları göz önünde tutularak uzman diyetisyenlerimizce hazırlanan menülere uygun pişirilen üç öğün yemek verilir. Diyet menüsü alması gereken hastalarımıza ise üç ana ve üç ara öğünden oluşan yemek verilmektedir. Hasta refakatçilerine de üç öğün yemek verilir. Yemeklerimiz, hastanemizin kendi mutfağında yemek firması çalışanlarınca diyetisyen kontrolünde hijyenik bir ortamda titizlikle hazırlanır. Kapalı kaplarla servislere taşınarak hasta ve refakatçilerimize servis edilir.

İdari Nöbet Hizmetleri

Hastanemizde gece, hafta sonları ve diğer tatil günlerinde bir İdari Şef nöbetçi bulunur. İdari Şef Başhekimi temsilen nöbet tutar. Başhemşirelik adına gece başhemşire yardımcısı, hastane müdürlüğü adına ise bir memur nöbet tutar.

Yararlanabileceğiniz diğer hizmetler

Hastane Kafeteryaları

B Blok girişi katında yemekhanenin yanında, Acil Servis girişinde ve Poliklinik girişinde toplam üç adet kantin ve Ortopedi Servisi yanında bir adet kafeterya mevcuttur. Öğlen ve akşam saatlerinde gezici bir kantin arabası, yataklı servisleri dolaşarak hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmaktadır.

Otopark

Hastanemizde mevcut otopark alanları hastane çalışanlarına ayrılmıştır. Hasta ve hasta yakınlarımız ise hastanemizin yan tarafında bulunan özel otoparktan yararlanabilirler. Özürlü hastalarımız için A Blok Poliklinik önünde bir park alanı bulunmaktadır.

Refakatçi ve Hasta Yakınlarının Eğitimi

Hasta yakınlarımıza ve hastanemizde refakatçi olarak kalanlara yönelik eğitim programımız mevcuttur. Eğitim Hemşireliği ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenlenen eğitimlerde el yıkama, tıbbi atık, hasta bakımı ve enfeksiyonlardan korunma gibi konular anlatılmaktadır.

Banka ve PTT Hizmetleri

Hastanemiz Başhekimlik girişinde 1 adet Halkbank şubesi ve hastanemiz ana girişinde de 1 adet ATM mevcuttur. Hastanemiz ana girişinde sol tarafta PTT BANK şubesi yer almaktadır.

HASTANEMIZE ULAŞIM

Ankara Merkez’den


Metro istasyonu olan yerlerden metroya binip Sıhhıye durağında inerek kısa bir yürüyüşten sonra hastanemize ulaşabilirsiniz. Ankara’nın pek çok semtine üzerinde Sıhhiye ve hastanemizin adı yazan dolmuşlar vardır. Hastanenin tam önünde inerek ulaşabilirsiniz. Metro ya da dolmuş olmayan semtlerden de otobüslerle yine Sıhhıye durağında inerek kısa bir yürüyüşten sonra ulaşabilirsiniz. Ulus’tan Seyranbağları, Oyak, Esat dolmuşlarına da binerek Hacettepe Hastanesi önünde inerek hastanemize doğru yürüyebilirsiniz.

Ankara Garı’ndan

Ankara Tren Garı’ndan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taksiyle gelebileceğiniz gibi istasyon önünden geçen dolmuş ve otobüsleri de kullanabilirsiniz.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden (AŞTİ)

AŞTİ’den Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne AŞTİ önünden geçen dolmuşlarla gelinebileceği gibi Ankaray’a binerek Kızılay durağında inip tekrar metroya binip Sıhhıye durağında inerek kısa bir yürüyüşten sonra ulaşabilirsiniz.

Esenboğa Havalimanı’ndan

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, havalimanı ile şehir arasında çalışan HAVAŞ otobüslerine binip 19 Mayıs Spor Kompleksi yanındaki HAVAŞ Terminali’nde indikten sonra taksiyle ulaşabilirsiniz. HAVAŞ otobüsleri Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara yönüne her gün uçak inişlerini müteakip sefer yapmaktadır.